11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości Polski. Witamy!    

6 laureatów III OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA UKRAINIE i BIAŁORUSI 2018/19 otrzymało indeksy na polskie uniwersytety.

W Warszawie odbył się III etap III OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA UKRAINIE i BIAŁORUSI 2018/19.

Do Warszawy na dwuetapowy egzamin przyjechała 19-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy i Białorusi. Nagrodą dla laureatów jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. Wyniki zostały ogłoszone podczas Gali Finałowej, która odbyła się w dniu 4 lipca 2019 roku w Belwederze z udziałem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.     

Do Warszawy przyjechało 19 uczniów szkół polonijnych z Ukrainy i Białorusi, na III finałowy etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi. Podczas dwudniowej sesji egzaminacyjnej w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego, uczestnicy przystąpili do egzaminu pisemnego oraz ustnego. W komisji egzaminacyjnej zasiedli członkowie Komitetu Głównego Olimpiady składającego się z profesorów państwowych uczelni wyższych oraz przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja.

 

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski

I etap III. Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi odbył się w dniu 24 listopada 2018 r. o godz. 11.00, w 12 miastach Ukrainy: Charkowie, Chmielnickim, Czerniowcach, Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Lwowie, Łucku, Odessie, Równym, Winnicy, Żytomierzu, Kropiwnicki oraz we wskazanym miejscu dla młodzieży z Białorusi. W etapie szkolnym udział wzięło ponad 300 dzieci z trzech ostatnich klas szkół ogólnokształcących. Uczniowie musieli w przeciągu godziny  uporać się z testem zawierającym pytania ze wszystkich epok od średniowiecza po współczesność. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 79 uczniów, którzy przystąpili do dwuetapowego egzaminu w czterech ośrodkach polonijnych: Ogólnokształcącej Szkole nr 3 im. Marii Magdaleny we Lwowie, Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ”, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – Dom Polski w Kijowie oraz Polskiej Szkole Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli polskich na Ukrainie oraz w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Do III etapu, Komitet Główny Olimpiady pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Korytki, zakwalifikował 21 uczestników.

Nagrodą główną III Olimpiady Historii Polski jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. W tej edycji do wyboru są indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

We czwartek w Belwederze podczas uroczystej Gali Finałowej zostały ogłoszone wyniki III Olimpiady Historii Polski, w tym roku Komitet wyłonił 6 laureatów, oraz przyznał specjalne wyróżnienie dla finalistki z Białorusi.

Uczestnicy otrzymali dyplomy z rąk Pana Roberta Czyżewskiego, Prezesa Fundacji Wolność i Demokracja oraz nagrody od małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, indeksy wręczył laureatom Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz przekazał nagrody nauczycielom przygotowującym uczniów do Olimpiady.

 

Lista laureatów III Olimpiady Historii Polski 2018/2019:

Miejsce 1:        Danuta Stefanko         uczennica        Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Miejsce 2:        Anna Gliwińska           uczennica Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnym

Miejsce 3:        Daria Czudnowska    uczennica        Polskiej Sobotniej Szkoły w Kijowie przy Związku Polaków na Ukrainie

Miejsce 4:        Świętosław Żdaniuk               uczeń Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu

Miejsce 5:        Helena Kurnicka uczennica                Szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny   oraz Maksym Marczenko uczeń Polskiej  Szkoła Sobotnia przy ZNP

 

Finaliści III Olimpiady Historii Polski 2018/2019:

Andrzej Basiuk            Kijów Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski”

Illa Buszmielow          Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia” w Winnicy

Włodzimierz Didkowski       Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki

Danuta Grabowska   Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Władysława Hedz      Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnym

Edward Jakubowicz Szkoła nr 10 im. Marii Magdaleny

Paweł Ładońko           Polska Sobotnia Szkoła w Kijowie przy Związku Polaków na Ukrainie

Alina Pałamarczuk    Związek Polaków “Jedność” z Żmerynki

Katarzyna Szmorgun              Związek Miłośników Kultury Polskiej na Połtawszczyźnie

Katarzyna Woznyczka            Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie

Agłaja Zubryczewa    Stowarzyszenie Polaków „Polonia” im. K. Szymanowskiego w Kropiwnickim

Uczestniczka z Białorusi.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni kontynuowali spotkanie na tarasie Belwederu gdzie była możliwość bezpośrednich rozmów oraz zdjęć z Pierwszą Damą oraz pozostałymi Gośćmi.

 

W uroczystości udział wzięli z ramienia PTH: Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Dr hab. Piotr Bednarz, Dr hab. Andrzej Korytko, Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Dr hab. Mariusz Sawicki; Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP Pan Minister Adam Kwiatkowski oraz Dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Pan Jan Badowski, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Pan Grzegorz Soroczyński, przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja: Prezes Robert Czyżewski, Sekretarz Lila Luboniewicz, Anna Plichta, Małgorzata Jastrzębska oraz Anna Śmigielska – sekretarz Olimpiady

Grupa młodzieży przyjechała do Polski z nauczycielami historii, którzy w trakcie egzaminów uczestniczą w metodycznych warsztatach doszkalających. Po egzaminach i intensywnym programie w Warszawie, grupa udała się w objazd historyczny po Polsce, co jest dodatkową nagrodą dla uczestników III etapu Olimpiady i ich nauczycieli.

Olimpiada organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

Olimpiada jest działaniem projektu Fundacji WiD „Polskie Echa – wspieranie nauki historii Polski na Świecie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2018 i 2019.

Anna Śmigielska Sekretarz Olimpiady Historii Polski 2018/2019

Поделиться новостью в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *