JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SDPnU


ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО АСОЦІАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО АСОЦІАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

Згідно Статуту АПЖУ членство у Асоціації може бути індивідуальним або колективним. Індивідуальними членами Асоціації є фізичні особи. Колективними членами є колективи юридичних осіб. Членами Асоціації можуть бути журналісти ЗМІ, що працюють на різних засадах: громадяни України, особи без громадянства, іноземні громадяни та колективи юридичних осіб, які визнають мету та завдання діяльності Асоціації, положення її статутних документів.

więcej / далі


Заява для вступу до АПЖУ

Заява для вступу до АПЖУ

więcej / далі