ETYKA DZIENNIKARSKA


Етичний кодекс українського журналіста

16 вересня 2001 року на установчому з'їзді ініціативи "Журналісти -за чисті вибори" була створена Комісія з журналістської етики, як корпоративний інститут громадянського суспільства, що розглядає конфліктні ситуації етичного та професійного характеру, які виникають в журналістському середовищі та між цим середовищем та громадськістю у зв'язку з виконанням журналістами свого професійного обов'язку. Делегати з'їзду ухвалили першу редакцію Етичного кодексу українського журналіста.

Етичний кодекс українського журналіста

więcej / далі


KODEKS ETYKI DZIENNIKARSKIEJ Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

więcej / далі