6 czerwca — Dzień Dziennikarza Ukrainy. Witamy! 28 czerwca — Dzień Konstytucji Ukrainy. Witamy!      

Bądź Polakiem – potwierdź narodowość swoją i najbliższych w spisie ludności na Litwie!

W ramach odbywającego się w tym roku na Litwie powszechnego spisu ludności Departament Statystyki uruchomił w ankietę, za pomocą której w ciągu najbliższego miesiąca (do 17 lutego) można uzupełnić swoje dane dotyczące narodowości, języka ojczystego i wyznania. Wypełnienie ankiety – to kwestia kilku minut, a od tego zależy, jaką pozycję będzie miała polska społeczność na Litwie!

„To dla nas, Polaków na Litwie, jest sprawą arcyważną” – mówi Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Podkreśla, że „od tego, ilu nas jest – 7 proc. czy 2 proc. – będzie zależało, jakie prawa nam przysługują, na przykład jeśli chodzi o szkolnictwo”.

Na Litwie 1 stycznia rozpoczął się powszechny spis ludności, który pokaże m.in., ilu Polaków mieszka w kraju.

Portal Wilnoteka.lt podkreśla, że liczba ta może być zaniżona, bo po raz pierwszy dane są pobierane automatycznie z oficjalnych rejestrów państwowych, a nie jak dotąd zbierane przez rachmistrzów.

Ankietę uzupełniającą spis ludności znajdziemy na stronie https://surasymas.stat.gov.lt/. Jej wypełnienie – to kwestia kilku minut.

Wstępne wyniki powszechnego spisu ludności zostaną opublikowane pod koniec roku.

Polacy na Litwie stanowią największą mniejszość narodową. Jednak z każdym kolejnym spisem ich liczba spada. O ile w 1989 r., czyli w trakcie ostatniego spisu mieszkańców ZSRR, na Litwie mieszkało 258 tys.  Polaków, (7% ogółu mieszkańców), pierwszy spis ludności w niepodległej Litwie w 2001 roku wykazał, że narodowość polską deklaruje 234 tys. osób. W ciągu następnych 10 lat liczba Polaków spadła o kolejne 14 proc. Według spisu ludności z 2011 roku na Litwie mieszka 200 317 osób narodowości polskiej. Polacy są tu najliczniejszą mniejszością narodową i stanowią 6,6 proc. mieszkańców kraju.

Warto podkreślić, że spadek liczebny litewskich Polaków był równoległy ze spadkiem ogólnym mieszkańców Litwy. O ile w 2001 r. na Litwie zarejestrowano 3 483 972 mieszkańców, to w 2011 – 3 043 429. Spadek był na poziomie 12 proc. Jeszcze bardziej niż mniejszość polska kurczy się mniejszość rosyjska. W 1989 r. na Litwie mieszkało 344 tys. Rosjan, w 2001 – 219 tys., w 2011 – 176 tys.

oprac. ba za wilnoteka.lt/kurierwilenski.lt  fot: Wikipedia/ creativecommons.org

Поделиться новостью в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *