Z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy składamy najserdeczniejsze życzenia!         2 Maja — Dzień Polonii i Polaków za Granicą.    2 maja — Marszu Żywych w Oświęcimiu        3 maja — Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja          3 maja — Światowy Dzień Wolności Prasy.  8 i 9 Maja — Dzień Zwycięstwa.  Witamy!

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО АСОЦІАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО АСОЦІАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

Згідно Статуту АПЖУ членство у Асоціації може бути індивідуальним або колективним. Індивідуальними членами Асоціації є фізичні особи. Колективними членами є колективи юридичних осіб. Членами Асоціації можуть бути журналісти ЗМІ, що працюють на різних … Więcej

Заява для вступу до АПЖУ

Асоціація польських журналістів України
вул. Саксаганського, 40/85 Київ 01033
тел. +380663507928
e-mail: sdpnu@sdpnu.com.ua
ЗАЯВА
Прошу прийняти мене до Асоціації Польських журналістів України.
Заявляю, що ознайомлений із Статутом АПЖУ, засад якого зобов’язуюсь
дотримуватись.
………………………………………………………………………………..
ім’я та прізвище
……………………………………………………………………………………………………………
дата і місце … Więcej