6 czerwca — Dzień Dziennikarza Ukrainy. Witamy! 28 czerwca — Dzień Konstytucji Ukrainy. Witamy!      

EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA

Europejska inicjatywa obywatelska to wyjątkowy sposób, dzięki któremu obywatele mogą przyczyniać się do kształtowania UE, wzywając Komisję Europejską do zaproponowania nowych przepisów. Kiedy dana inicjatywa zdobywa jeden milion podpisów, Komisja decyduje, jakie podejmie działania. Jedną z tych 76 inicjatyw jest Europejska inicjatywa obywatelska „Minority SafePack”  

Komisja Europejska odpowiedziała na europejską inicjatywę obywatelską „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie”. Jest to piąta udana inicjatywa, którą poparło ponad milion obywateli w całej Europie.

Celem inicjatywy jest poprawa ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych. W swojej odpowiedzi Komisja poddała dokładnej ocenie wnioski przedstawione przez organizatorów, wskazując, w jaki sposób obowiązujące i niedawno przyjęte przepisy UE wspierają różne aspekty tej inicjatywy. W odpowiedzi przedstawiono również dalsze działania następcze.

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: Ta piąta udana europejska inicjatywa obywatelska pokazuje, że obywatele europejscy czują się silnie zaangażowani i chcą uczestniczyć w debacie publicznej na temat kształtowania polityki Unii. Poszanowanie praw osób należących do mniejszości jest jedną z podstawowych wartości Unii i Komisja jest zdecydowana promować działania w tym kierunku.

Ocena dokonywana przez Komisję i działania następcze

Włączenie i poszanowanie bogatej różnorodności kulturowej Europy jest jednym z priorytetów i celów Komisji Europejskiej. Na przestrzeni ostatnich lat – od chwili, gdy po raz pierwszy przedstawiono inicjatywę w 2013 r. – wprowadzono szeroką gamę środków odnoszących się do różnych aspektów uwzględnionych we wnioskach dotyczących inicjatywy. W komunikacie oceniono osobno każdy z dziewięciu wniosków, przy uwzględnieniu zasady pomocniczości i proporcjonalności. Nie zaproponowano wprawdzie dalszych aktów prawnych, jednak pełne wdrożenie przepisów i polityk, które już obowiązują, zapewnia solidne możliwości wsparcia celów inicjatywy.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska Minority Safepack wzywa do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii.

10 stycznia 2020 r. organizatorzy oficjalnie przedłożyli swoją inicjatywę Komisji. Udało im się zebrać 1 128 422 ważne deklaracje poparcia i osiągnąć wymagany próg w 11 państwach członkowskich. Komisja spotkała się z organizatorami 5 lutego 2020 r.

15 października 2020 r. organizatorzy przedstawili swoją inicjatywę i towarzyszące jej wnioski podczas wysłuchania publicznego, które odbyło się w Parlamencie Europejskim. Następnie Komisja miała 3 miesiące na przyjęcie komunikatu zawierającego jej prawne i polityczne wnioski dotyczące inicjatywy.

Inicjatywa Minority SafePack była przedmiotem dyskusji na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 14 grudnia 2020 r. W rezolucji przyjętej 17 grudnia 2020 r. Parlament Europejski wyraził swoje poparcie dla inicjatywy.

Dalsze informacje

Komunikat w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie”

Pytania i odpowiedzi: Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja Europejska odpowiada na inicjatywę „Minority Safepack”

Strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej: Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie

 

Kontakty dla prasy

·         Christian WIGAND

Telefon

+32 2 296 22 53

Adres

Christian.WIGAND@ec.europa.eu

·         Katarzyna KOLANKO

Telefon

+ 32 2 296 34 44

Adres

katarzyna.kolanko@ec.europa.eu

·         Jördis FERROLI

Telefon

+32 2 299 27 29

Adres

Jordis.FERROLI@ec.europa.eu

Inf. SDPnU

Поделиться новостью в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *