6 czerwca — Dzień Dziennikarza Ukrainy. Witamy! 28 czerwca — Dzień Konstytucji Ukrainy. Witamy!      

Jak to było 20 lat temu

Na terenie obwodu Żytomierskiego istnieje wiele instytucji polskich. Są to organizacje społeczne, zespoły folklorystyczne i kameralne, punkty nauczania języka polskiego (szkółki sobotnioniedzielne, kursy językowe etc.), media, które od lat działają na rzecz rozwoju polskości. Jednym z ważnych podmiotów polonijnych na Żytomierszczyźnie jest Dom Polski. Dom Polski w Żytomierzu powstał w roku 1999 i jest własnością Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. W aspekcie prawa ukraińskiego Dom Polski funkcjonuje jako przedsiębiorstwo córka „Mój Dom”. Inicjatorem powstania Domu Polskiego w Żytomierzu w roku 1997 było Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny „Polonia”, na czele z panem Tadeuszem Reńkasem. Inicjatywa ta została aktywnie poparta przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W realizacji pomysłu bezpośrednio uczestniczyła Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie na czele z panią prezes Emilią Chmielową oraz Polonia Brytyjska. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wykupiło, pozostawioną w stanie surowym budowlę i przy pomocy firmy Energopol-Ukraina przywróciła go do użyteczności publicznej żytomierskiej Polonii. Rozpoczęte w marcu 1999 roku prace budowlane zakończone zostały już w lipcu tego samego roku. Na uroczyste otwarcie, które odbyło się 29 lipca 1999 roku przybyli liczni goście z Polski. Swoją obecnością zaszczycili między innymi: ambasador RP w Kijowie prof. Jerzy Bahr, prezes „Wspólnoty Polskiej” prof. Andrzej Stelmachowski, przewodniczący i wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polonią i Polakami za Granicą pos. Ryszard Czarnecki i pos. Elżbieta Radziszewska, senatorowie pan Stanisław Gogacz i pan Jerzy Pieniążek z senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz pan Krzysztof Sawicki reprezentujący polski MSZ. Wśród szanownych gości znalazły się także delegacje m. in. z województwa podkarpackiego z wicewojewodą panem Markiem Kuchcińskim na czele oraz fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie» pod przewodnictwem pana Wiesława Turzańskiego. Władzę lokalne reprezentowane były przez pana Igora Rafalskiego – zastępcę przewodniczącego Żytomierskiej Administracji Obwodowej, pana Romana Petrangowskiego – zastępcę przewodniczącego Żytomierskiej Rady Obwodowej, oraz pana Anatola Fesenka – mera Żytomierza. Mistrzynią ceremonii była pani Emilia Chmielowa. Uroczystość celebrował jego ekscelencja biskup diecezji Żytomiersko-Kijowskiej – Jan Purwiński. Dom Polski do 2001 roku należał do stowarzyszenia Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny „Polonia”. W 2001 roku „Wspólnota Polska” założyła przedsiębiorstwo córkę „Mój Dom”, do którego przypisano prawnie Dom Polski. Ważnym wydarzeniem dla Domu Polskiego było nadanie mu imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Tę inicjatywę podjęło w roku 2001 Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu w ramach obchodów Roku Paderewskiego. Pierwszym dyrektorem Domu Polskiego był Kazimierz Ratuszyński – prezes Katolickiego Klubu Sportowego „Polonia”. Pan Ratuszyński koordynował prace po zakończeniu budowy oraz zajmował się nadzorem procesów zezwalających na przysposobienie budynku do eksploatacji. W latach 2000 – 2001, obowiązki dyrektora pełniła pani Mirosława Starowierow – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli-Polonistów Żytomierszczyzny oraz prowadząca audycję radiową „Jedność”. W latach 2001-2011 dyrektorem Domu Polskiego był pan Jerzy Bagiński. W grudniu 2011 roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” mianowało dyrektorem panią Irenę Perszko (foto).

Biuletyn Domu Polskiego w Żytomierzu (kwartalnik informacyjny), Numer specjalny z okazji 20-lecia powstania,  Maj 2019

Поделиться новостью в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *