1 maja — Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 2 maja — Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi RP 3 maja —  Święto Konstytucji 3 maja  8,9 maja Dzień Zwycięstwa  75. rocznica zakończenia II wojny światowej.Witamy!

 

MISJA

Misja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie

Misja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na Ukrainie jest pierwszą zarejestrowaną ( 2005 r.) społeczną niepaństwową bezzyskowną organizacją dziennikarzy polskojęzycznych mediów na Ukrainie. Chociaż zgodnie z zapisem w statucie organizacja ma działać według lokalnego statusu stolicy Ukrainy jej aspiracje szerzą się na cały kraj, gdzie mają powstać oddziały terenowe w obwodach w celu przekształcenia organizacji w ciało ogólnokrajowe. Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest zjednoczenie wysiłków jego członków w dążeniu do zadowolenia i obrony ich prawnych interesów dla wszechstronnego rozwoju polskojęzycznych środków masowego przekazu,, Stowarzyszenie tylko rozpoczyna swoją działalność zamierzając jej prowadzenie w różnych formach m.in. wydawniczej, organizując konferencje i seminaria, dyskusje, konkursy dziennikarskie, utrzymując kontakty z zagranicą.

Поделиться новостью в социальных сетях: