28 czerwca –25.rocznica uchwalenia Konstytucji Ukrainy. Dzień Konstytucji Ukrainy. WITAMY!    

MISJA

Misja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie

Misja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na Ukrainie jest pierwszą zarejestrowaną ( 2005 r.) społeczną niepaństwową bezzyskowną organizacją dziennikarzy polskojęzycznych mediów na Ukrainie. Chociaż zgodnie z zapisem w statucie organizacja ma działać według lokalnego statusu stolicy Ukrainy jej aspiracje szerzą się na cały kraj, gdzie mają powstać oddziały terenowe w obwodach w celu przekształcenia organizacji w ciało ogólnokrajowe. Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest zjednoczenie wysiłków jego członków w dążeniu do zadowolenia i obrony ich prawnych interesów dla wszechstronnego rozwoju polskojęzycznych środków masowego przekazu,, Stowarzyszenie   zamierza prowadzenie działalności w różnych formach m.in. wydawniczej, organizując konferencje i seminaria, dyskusje, konkursy dziennikarskie, utrzymując kontakty z zagranicą.

Поделиться новостью в социальных сетях: