6 czerwca — Dzień Dziennikarza Ukrainy. Witamy! 28 czerwca — Dzień Konstytucji Ukrainy. Witamy!      

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО АСОЦІАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО АСОЦІАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

Згідно Статуту АПЖУ членство у Асоціації може бути індивідуальним або колективним. Індивідуальними членами Асоціації є фізичні особи. Колективними членами є колективи юридичних осіб. Членами Асоціації можуть бути журналісти ЗМІ, що працюють на різних засадах: громадяни України, особи без громадянства, іноземні громадяни та колективи юридичних осіб, які визнають мету та завдання діяльності Асоціації, положення її статутних документів.

Порядок вступу до АПЖУ слідуючий:

Кандидат у члени Асоціації — фізична особа, який має не менше як дворічний стаж праці у журналістиці, подає заяву затвердженого зразку про вступ до Асоціації, дві фотографії 3х4, сплачує внесок на поточний рік. До заяви треба додати копії не менше двох матеріалів в польських (полонійних) медіах – статті, титули програм, фоторепортерські праці на паперових або електронних носіях.

Кандидат у члени Асоціації — юридична особа подає заяву про вступ до Асоціації затвердженого зразку, сплачує внесок на поточний рік. До заяви треба додати копії не менше п’яти періодичних випусків видання, програм і таке інше на паперових або електронних носіях та свідоцттво про державну реєстрацію ЗМІ.

Прийняття в члени Асоціації здійснюється Координаційною Радою. Розмір внеску становить для фізичної особи 10 гривень, для юридичної 100 гривень на календарний рік.

Внески сплачуються на банківський рахунок АПЖУ: Асоціація польських журналістів України Р.р. 2600351064 в “Райффайзен Банк Аваль” м. Київ ЄДРПОУ 33692548 МФО 380805

Після прийому кандидат отримує статус члена Асоціації та посвідчення затвердженого зразку. Права і обов’язки членів Асоціації прописані у Статуті Асоціації.

Поделиться новостью в социальных сетях: