1maja — Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 2 maja — Dzień Polonii i Polaków za Granicą  3 maja — Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Światowy Dzień Wolności Prasy 8 maja i 9 maja — Dzień Zwycięstwa WITAMY!      

POŻEGNALIŚMY REDAKTORA MIROSŁAWA ROWICKIEGO

We wtorek, 21 lipca na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie odbył się pogrzeb Mirosława Rowickiego, redaktora naczelnego i założyciela „Kuriera Galicyjskiego” we Lwowie, inicjatora wielu projektów na rzecz dobrych relacji między Polską a Ukrainą.

 Prezydent RP, Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie redaktora Rowickiego jednym z najwyższych odznaczeń – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrał syn zmarłego, Marcin Rowicki.

Pogrzeb miał charakter państwowy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele najwyższych władz RP, instytucji państwowych i pozarządowych oraz liczne grono przyjaciół. Obecny był również Andrij Deszczycia, Ambasador Ukrainy w Polsce.

Nie zabrakło przybyłej z ostatnim pożegnaniem delegacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Zarządu oddziału SDP w Rzeszowie, do którego należy lwowski klub dziennikarzy, oraz „Forum Dziennikarzy”, pisma w którym ukazał się ostatni wywiad z Mirosławem Rowickim.

Zebrani na cmentarzu przyjaciele, przedstawiciele instytucji wspierających „Kuriera Galicyjskiego” oraz pozostałe projekty, deklarowali utrzymanie wszystkich inicjatyw, będących dziełem tego niezwykłego redaktora. Osoby z otoczenia Mirosława Rowickiego uważają, że byłby to najpiękniejszy gest wobec zmarłego kolegi i najlepsza forma podziękowania za jego wielki wkład w kulturę Polski i Ukrainy.

Poniżej publikujemy list Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy

 

Szanowni Bliscy Zmarłego!

Szanowni Państwo!

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Pana Redaktora Mirosława Rowickiego. Żegnamy dziś wspaniałego człowieka, żarliwego patriotę, zasłużonego działacza „Solidarności”, który z oddaniem walczył o wolną Polskę. Żegnamy jednocześnie wybitną postać ukraińskiego życia publicznego, osobę pełną energii, pasji i dobrej woli, która uczyniła ogromnie wiele dla środowiska Polaków mieszkających na Ukrainie oraz dla budowania dialogu, partnerstwa i bliskości między naszymi narodami. Odprowadzając Pana Redaktora w Jego ostatnią drogę jednoczymy się – Polacy i Ukraińcy – w poczuciu wspólnej straty i w poczuciu wspólnej wdzięczności za dary Jego aktywnego życia.

Zapamiętamy Zmarłego jako człowieka licznych zaangażowań i licznych zasług, który w ostatnich kilkunastu latach poświęcił się przede wszystkim niezmiernie wartościowej misji społecznej prowadzonej na Ukrainie. Będąc założycielem, wydawcą i redaktorem naczelnym „Kuriera Galicyjskiego” – największej polskiej gazety na Ukrainie dostępnej w wersji elektronicznej, radiowej i telewizyjnej – oraz inicjatorem i wydawcą jedynego w tym kraju pisma dla dzieci w języku polskim „Polak Mały”, Mirosław Rowicki wybitnie przyczynił się do integracji i rozwoju polskiej społeczności.

Był On także niestrudzonym orędownikiem polsko-ukraińskiego zbliżenia. Wytrwale upowszechniał w społecznej świadomości potrzebę dialogu, pamięć o wspólnej historii i znaczenie wspólnych wyzwań dotyczących teraźniejszości i przyszłości. Mam nadzieję, że tak znakomite przedsięwzięcia, jak zainicjowana przez śp. Pana Redaktora działalność Klubu Galicyjskiego czy coroczne konferencje w Jaremczu, służące budowaniu polsko-ukraińskiego porozumienia, będą z powodzeniem kontynuowane.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oddaję hołd wspaniałym dokonaniom Zmarłego. W uznaniu Jego znamienitych zasług postanowiłem nadać pośmiertnie śp. Panu Redaktorowi Mirosławowi Rowickiemu jedno z najwyższych naszych odznaczeń państwowych – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Wdzięczna Ojczyzna nigdy nie zapomni Jego poświęcenia, pracy i dorobku. Wszystkim Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Cześć Jego pamięci!

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Andrzej Klimczak

Redaktor naczelny „Forum Dziennikarzy”

sdp.pl

Поделиться новостью в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *