1maja — Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 2 maja — Dzień Polonii i Polaków za Granicą  3 maja — Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Światowy Dzień Wolności Prasy 8 maja i 9 maja — Dzień Zwycięstwa WITAMY!      

Prezeska Polskiego Radia pisze do RPO: Zakaz wypowiedzi nie pozbawia pracowników możliwości krytyki

W lipcu Agnieszka Kamińska, prezeska Polskiego Radia, wydała zarządzenie, wedle którego pracownicy rozgłośni mogą wypowiadać się w mediach wyłącznie za zgodą rzecznika lub zarządu. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że to zarządzenie jest sprzeczne z zapisami Konstytucji. Teraz odpowiedziała mu sama Kamińska.

Zgodnie z treścią zarządzenia Agnieszki Kamińskiej, pracowników i współpracowników Polskiego Radia obowiązuje zakaz wypowiedzi do mediów bez zgody rzecznika prasowego i ustalenia tematów rozmowy. Muszą m.in. unikać «osobistych dygresji na tematy związane z kwestiami politycznymi, religijnymi czy obyczajowymi» w rozmowach z dziennikarzami i za każdym razem zgłaszać próbę nawiązania kontaktu przedstawiciela mediów z pracownikiem bądź współpracownikiem PR S.A. Na zarządzenie zareagowali m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Agnieszka Kamińska odpowiada RPO: Treść zarządzenia nie wpływa na konieczność gwarancji pluralizmu

Jak podaje portal WirtualneMedia.pl, w piśmie z 7 sierpnia (wpłynęło do biura RPO pięć dni później) Kamińska zgadza się z Bodnarem, że media publiczne «powinny stanowić instytucjonalną gwarancję wolności wypowiedzi i pluralizmu środków przekazu» i przyznaje, że «na władzach mediów publicznych spoczywa obowiązek zagwarantowania dziennikarzom możliwości wykonywania swojej pracy bez nacisków oraz powstrzymywania się od ingerencji w przekazywane treści». Zaraz jednak dodaje:

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że przytoczone rozważania odnoszą się do kwestii nie będących przedmiotem zarządzenia. Ten akt prawa wewnętrznego dotyczy zasad kontaktowania się przez pracowników i współpracowników Polskiego Radia z prasą, radiem, telewizją, portalami internetowymi. Treść zarządzenia nie wpływa w żaden sposób na respektowaną przez Zarząd Polskiego Radia konieczność zagwarantowania pluralizmu w przekazie antenowym naszej spółki, ponieważ dotyczy wystąpień w innych mediach.

Według WirtualneMedia.pl Kamińska dodatkowo przekonuje w liście, że rozporządzenie «nie pozbawia pracowników PR możliwości krytycznej oceny pracodawcy, pod warunkiem, że jest ona merytoryczna i nie przekracza granic dopuszczalnej krytyki». «Uregulowanie kwestii, do których odnosi się zarządzenie, jest prawem, a nawet powinnością pracodawcy, który zatrudniając i współpracując z licznym gronem osób, pragnie zachować spójność w kreowaniu polityki informacyjnej» — napisała prezeska Polskiego Radia.

Zaznaczyła również, że oczekuje od RPO «wyważonej retoryki» w kontekście jego słów dotyczących «cenzury Listy Przebojów Trójki«. «Obecnie trwa wewnętrzny audyt dotyczący tej audycji. Spółka pozostaje w sporze sądowym z prowadzącym Listę, dlatego Zarząd powstrzyma się przed polemiką z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w tej sprawie, jednak oczekuje wyważonej retoryki od organu ‘(…) podejmującego stosowne czynności w razie stwierdzenia, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organ, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej» — wymieniła.

bgt, mko, gazeta.pl

Поделиться новостью в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *