6 czerwca — Dzień Dziennikarza Ukrainy. Witamy! 28 czerwca — Dzień Konstytucji Ukrainy. Witamy!      

Raport PISM (Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych): Wizja rozwoju Partnerstwa Wschodniego po 2020 roku

Partnerstwo Wschodnie (zakłada zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukraina, Mołdową, Grizją, Azerbejdżanem i Armienia –red.)  zostało powołane w maju 2009 r. z inicjatywy Polski i Szwecji. Dziesiąta rocznica jego funkcjonowania jest zatem dobrym momentem na podsumowanie ocen tej polityki ze strony państw partnerskich oraz przeanalizowanie, w jakim kierunku powinien rozwijać się jej program. Celem niniejszego raportu jest sformułowanie propozycji, w jaki sposób UE może rozwijać swoje relacje z państwami PW w perspektywie średnio- i długookresowej. Rekomendacje zostały opracowane na podstawie analizy oczekiwań formułowanych przez państwa partnerskie oraz ograniczeń politycznych wewnątrz UE. Przeanalizowane zostały też możliwości wykorzystania modeli relacji UE z państwami trzecimi, np. z Turcją bądź Norwegią w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Inspiracją dla przedstawionych propozycji były także doświadczenia regionu Bałkanów Zachodnich w integracji z Unią. http://www.pism.pl

 

 

Поделиться новостью в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *