1maja — Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 2 maja — Dzień Polonii i Polaków za Granicą  3 maja — Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Światowy Dzień Wolności Prasy 8 maja i 9 maja — Dzień Zwycięstwa WITAMY!      

Strategia przywracania przez Ukrainę pokoju na okupowanych przez Rosję terytoriach Krymu i Donbasu

Kancelaria Prezydenta Ukrainy opracowała plan przywracania mieszkańców okupowanych terytoriów Donbasu i Krymu do pokojowej egzystencji. Będzie się on opierał na koncepcji wprowadzenia tzw. prawa przejściowego. Poinformował o tym Rusłan Riaboszapka, zastępca szefa kancelarii prezydenckiej i współprzewodniczący Komisji Reform Prawnych.

„Wraz z przewodniczącym grupy roboczej ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Komisji ds. Reformy Prawnej Antonem Koryniewiczem i prokuratorem Autonomicznej Republiki Krymu Gunduzem Mamiedowem omówiliśmy priorytetowe obszary pracy tej grupy w opracowywaniu ram prawnych dotyczących powrotu do Ukrainy części obwodów donieckiego i ługańskiego oraz Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola” – powiedział.

Według Riaboszapki, jednym z założeń tego projektu będzie opracowanie strategii reintegracji okupowanych terytoriów z planem działania, który będzie regularnie weryfikowany. „W celu przywrócenia pokoju i normalnego życia na okupowanych terytoriach, wyeliminowania naruszeń praw naszych obywateli, pociągnięcia do odpowiedzialności za popełnione przestępstwa i uzyskania odszkodowań zostanie opracowana koncepcja sprawiedliwości okresu przejściowego, zostaną wdrożone normy i zasady międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa karnego” – wyjaśnił.

Kolejnym priorytetem w tym procesie jest ratyfikacja Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisanego prawie 20 lat temu. Riaboszapka podkreślił, że ze względu na brak krajowych doświadczeń w zakresie rozwiązywania konfliktów po zakończeniu konfliktu wojennego grupa robocza, która w przeważającej części składa się z przedstawicieli organizacji publicznych, weźmie pod uwagę praktykę międzynarodową. Dodał, że na pierwszym posiedzeniu Komisji ds. Reformy Prawnej zostaną przedstawione priorytetowe obszary działań grupy, a do 2020 r. opracowany zostanie pierwszy pakiet inicjatyw głowy państwa.

Przypomnijmy, 21 czerwca br. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powołał Komisję ds. Reformy Prawnej, zaś 7 sierpnia utworzył w Komisji grupę roboczą do spraw reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Krymu i Donbasu.

Opr. TB, https://www.president.gov.ua/

 

Поделиться новостью в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *