11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości Polski. Witamy!    

Unijne prawo w sprawach Internetu

W prawie unijnym głównym aktem prawnym regulującym kwestie odpowiedzialności za treści zamieszczane w Internecie jest dyrektywa o handlu elektronicznym z 2000 roku. Pozostawia ona dużą swobodę w stanowieniu prawa krajom członkowskim.

«Na przykład blogi prywatne nie są regulowane na poziomie europejskim, podlegają wyłącznie prawu krajowemu» — powiedział PAP rzecznik KE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Martin Selmayr. By ograniczyć możliwość dyskryminacji, dyrektywa ogólnie stanowi, że «usługi społeczeństwa informacyjnego» (chodzi m.in. o Internet) nie podlegają innym zezwoleniom niż analogiczne usługi świadczone za pomocą tradycyjnych środków przekazu. Szczegółowo opisuje ona natomiast odpowiedzialność usługodawców internetowych za przekazywane przez nich treści. Rozróżnia przy tym różne rodzaje usług, jak np. przechowywanie danych, przekaz czy zapewnienie dostępu. Wprowadza generalny brak obowiązku w zakresie nadzoru, a co za tym idzie — brak odpowiedzialności za przekazywane treści. Odpowiedzialność ponoszą autorzy stron internetowych. Dyrektywa stawia jednak szereg warunków — by uniknąć odpowiedzialności, usługodawca nie może być inicjatorem tych informacji ani nie może ich modyfikować. Nieco inaczej jest, gdy chodzi o tzw. hosting, czyli usługę świadczoną przez dostawców internetu, która polega na umieszczaniu witryn na własnych serwerach WWW i utrzymywaniu skrzynek pocztowych. W tym wypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach internetowych, o ile «nie ma wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji» oraz «podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji», które mogą być nielegalne. Artykuł ten wzbudził swego czasu wiele kontrowersji i obaw o zachowanie swobody wypowiedzi, uznano bowiem, że pozostawia do rozstrzygnięcia «technikom», czy zachodzi podejrzenie przestępstwa w sieci. Dyrektywa stanowi też, że w każdej sytuacji władze krajowe mają prawo domagać się od dostawców usług internetowych, «aby przerwali naruszenia prawa lub im zapobiegli».

Dodatkowo kraje mogą ustanowić obowiązek niezwłocznego powiadamiania o «bezprawnych działaniach podjętych przez usługobiorców lub przez nich przekazanych informacjach lub obowiązek przekazywania właściwym władzom, na ich żądanie, informacji pozwalających na ustalenie tożsamości usługobiorców». Liberalna legislacja belgijska jest zgodna z prawem europejskim. «Zasadą jest swoboda wypowiedzi, a odpowiedzialność za zamieszczane treści ponosi ich autor, nie zaś usługodawca, który oferuje jedynie techniczne wsparcie» — tłumaczy PAP mecenas Geert Somers, specjalizujący się w kwestiach prawnych w internecie. «Strony internetowe nie podlegają rejestracji. Każdy może taką stronę, np. bloga stworzyć, korzystając z tego środka przekazu» — podkreśla.

W Belgii usługodawcy świadczący «hosting» nie są prawnie zobowiązani do cenzurowania Internetu. Jeśli trafią na ślad treści, które wydają im się nielegalne, mają obowiązek powiadomić prokuraturę i tylko na jej wniosek mogą zablokować dostęp do strony internetowej. Nie zmienia to faktu, że od 1999 roku na mocy podpisanego z policją protokołu, dostawcy zaangażowali się w walkę z najbardziej poważnymi przestępstwami, jak pornografia dziecięca, i w jej zwalczaniu z policją aktywnie współpracują. W Belgii najczęściej kontrowersyjne sprawy, gdzie w grę wchodzi odpowiedzialność za treści zamieszczane w Internecie, dotyczą praw autorskich (strony z pirackim oprogramowaniem albo plikami muzycznymi czy filmami)

PAP

Поделиться новостью в социальных сетях: