1maja — Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 2 maja — Dzień Polonii i Polaków za Granicą  3 maja — Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Światowy Dzień Wolności Prasy 8 maja i 9 maja — Dzień Zwycięstwa WITAMY!      

Deklaracja niepodległości cyberprzestrzeni — Декларація незалежності Киберпростору — Декларация независимости Киберпространства

Z okazji światowego Dnia Wolności Prasy – 3 maja

Deklaracja niepodległości cyberprzestrzeni (ang. A Declaration of the Independence of Cyberspace) – artykuł amerykańskiego poety Johna Perry’ego Barlowa (foto) z 1996 roku na temat władzy państwa nad cyberprzestrzenią, postulujący niezależność internetu i opowiadający się przeciw jego cenzurowaniu.

Deklaracja została napisana przez amerykańskiego poetę Johna Perry’ego Barlowa, współtwórcę Electronic Frontier Foundation (EFF), który już wcześniej publikował na temat społecznych i prawnych aspektów internetu. W eseju The Economy of Ideas z 1994 roku na temat ochrony własności intelektualnej w internecie napomknął o niektórych ideach, przestawionych później w deklaracji.

Deklaracja została opublikowana w sieci 8 lutego 1996 z Davos, gdzie Burlow uczestniczył w spotkaniach Światowego Forum Ekonomicznego (ang. World Economic Forum, WEF). Artykuł był odpowiedzią na podpisaną tego samego dnia przez prezydenta Billa Clintona, a przez to natychmiast wchodzącą w życie, ustawę o telekomunikacji (ang. Telecommunications Act of 1996), którą EFF uważała za zagrożenie dla niezależności cyberprzestrzeni. Jednym z elementów ustawy był Communications Decency Act (CDA), który miał na celu uregulowanie pornografii w internecie, ale de facto ograniczał wolność wypowiedzi w sieci. Część ustawy dotycząca ochrony dzieci przed nieobyczajnym słownictwem uznana została w 1997 roku przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za naruszającą wolność słowa i niekonstytucyjną.

Deklaracja rozpoczyna się następującymi słowami:

Rządy świata uprzemysłowionego, wy, znużeni giganci z ciała i stali (…). Nie macie władzy tutaj, gdzie się zbieramy. (…) Wasze koncepcje – własności, ekspresji, tożsamości – do nas się nie odnoszą. Opierają się na pojęciu materii, a tutaj nie ma materii[a].

W szesnastu krótkich paragrafach Barlow odrzucił kontrolę nad internetem, kontrolę sprawowaną przez państwo, a w szczególności przez Stany Zjednoczone. Barlow argumentował, że użytkownicy internetu, sieci ponad geograficznymi granicami państw, nie dali mandatu USA, by stosować prawo wobec internetu. Internet wykształcał własną umowę społeczną, w jaki sposób rozwiązywać konflikty w sieci, bazując na złotej regule etycznej. Obok Stanów Zjednoczonych, Barlow oskarżał o tłumienie internetu ChinyNiemcyFrancjęRosjęSingapur i Włochy. Stwierdzał ponadto, że internetu nie da się uregulować („cyberlibertarianizm”).

Podniosły styl deklaracji nawiązywał do języka Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych, a sam tekst zawiera cytaty z deklaracji.

Deklaracja szybko rozprzestrzeniała się w sieci: w ciągu trzech miesięcy od jej publikacji ponad 5000 stron internetowych opublikowało jej tekst.

 

Deklaracja Niepodległości Cyberprzestrzeni

Rządy Świata Przemysłu, Wy, zużyci giganci z ciała i stali,
przychodzę do Was z Cyberprzestrzeni, nowej ojczyzny Umysłu.
W imieniu przyszłości apeluję do Was – związanych z przeszłością –
byście zostawili nas w spokoju. Nie jesteście tu mile widziani.
Wasza władza nie sięga miejsc, w których się zbieramy.

Nie mamy wybranego rządu i nie będziemy go mieć. Dlatego nie zwracam się do was
z pozycji autorytetu, lecz przemawiam głosem z którego zawsze korzysta wolność.
Oświadczam, że globalna przestrzeń społeczna, którą budujemy, jest w sposób
naturalny niezależna od tyranii, którą staracie się nam narzucić.
Nie macie moralnego prawa by nami rządzić, ani też metod przymusu, których
musielibyśmy się obawiać.

Rządy tego świata opierają swą siłę na przyzwoleniu rządzonych.
Nie ubiegaliście się o nie u nas i nie otrzymaliście go. Nie zapraszaliśmy Was
do rządzenia nami. Nie znacie nas i nie rozumiecie naszego świata.
Cyberprzestrzeń nie leży w zasięgu Waszych granic. Nie myślcie, że możecie
tę granice zbudować, jakby była projektem konstrukcyjnym. Nie możecie.
Cyberprzestrzeń jest dziełem natury, które rozrasta się
poprzez nasze zbiorowe działanie.

Nie byliście zaanagażowani w nasze wspólne rozmowy, ani nie
przyczyniliście się do bogactwa naszych rynków. Nie znacie naszej kultury,
naszej etyki ani niepisanych praw, które gwarantują naszej społeczności
większy porządek niż moglibyśmy otrzymać w wyniku jakichkolwiek
narzuconych przez Was przepisów.

Twierdzicie, że mamy problemy, które Wy musicie rozwiązać. Korzystacie z
tej wymówki, aby wtargnąć do naszej przestrzeni. Wiele z problemów, o których
mówicie, nie istnieje. Tam, gdzie faktycznie dzieją się nieprawidłowości,
zidentyfikujemy je i zareagujemy w zgodzie z naszymi zasadami.
Tworzymy naszą własną Umowę Społeczną. Model rządzenia zostanie wyłoniony
w zgodzie z zasadami naszego świata, nie Waszego. Nasz świat jest inny.

Cyberprzestrzeń składa się z sieci transakcji, relacji oraz myśli, ułożonych
w kształt stojącej fali w sieci naszej komunikacji. Nasz świat jest zarazem
wszędzie i nigdzie, ale na pewno nie tam, gdzie żyją ciała.

Tworzymy świat do którego każdy może wejść bez uprawnień czy uprzedzeń
opartych na rasie, zamożności, potędze wojskowej lub podchodzeniu.

Tworzymy świat gdzie każdy i wszędzie może wyrażać swoje przekonania,
nie ważne jak odosobnione, bez lęku o to, że zostanie zmuszony do milczenia
lub skłoniony do konformizmu.

Wasze pojęcia prawne takie jak własność, wyrażanie, osobowość, ruch czy
kontekst nie mają zastosowania do naszego świata. Opierają się na zjawiskach
świata materii, a u nas materii nie ma.

Nasze osobowości nie mają ciał, zatem – w odróżnieniu od Was – nie możemy
opierać porządku na przymusie fizycznym. Wierzymy, że nasza forma rządzenia
wyniknie z etyki, oświeconego interesu własnego oraz ideałów wspólnoty. Nasze
osobowości mogą być rozrzucone pomiędzy Waszymi jurysdykcjami. Jedyne
prawo rozpoznawane przez wytworzone przez nas kultury to Złota Zasada.
Mamy nadzieję, że na jej podstawie będziemy umieli zbudować szczegółowe
rozwiązania, ale nie możemy przyjąć rozwiązań, które Wy próbujecie nam
narzucić.

W Stanach Zjecznoczonych stworzyliście prawo, Ustawa o
Reformie Telekomunikacyjnej, które odtrąca Waszą własną konstytucję i
obraża marzenia Jeffersona, Washingtona, Milla, Madisona,
DeTocqueville’a i Brandeisa. Te marzenia muszę odrodzić się na nowo, w nas.

Boicie się swoich dzieci, które przynależą do świata, w którym Wy
zawsze będziecie imigrantami. Ponieważ boicie się ich, zrzucacie na swoich
biurokratów obowiązki wychowawcze, samemu będąc zbyt tchórzliwymi by
stanąć z własnymi dziećmi twarzą w twarz.
W naszym świecie, wszystkie te emocje i ludzkie zachowania, od poniżających
po anielskie – są częścią większej całości, ogólnoświatowej dyskusji bitów.
Nie można oddzielić powietrza które zatyka od tego które pozwala skrzydłom latać.

W Chinach, Niemczech, Francji, Rosji, Singapurze, Włoszech oraz Stanach
Zjednoczonych próbujecie pokonać wirusa wolności wznosząc bramy na
wejściach do Cyberprzestrzeni. Może Wam się udać powstrzymać tę zarazę
na chwilkę, ale wasze blokady staną się bezwartościowe w cyfrowym świecie
wypełnionym przenoszącymi bity mediami.

Wasz coraz bardziej przestarzały przemysł informacyjny próbuje przedłużyć
swój żywot, proponując wprowadzanie praw. W Ameryce i wszędzie indziej utrzymuje,
że do niego należy wolność poglądów. Te prawa przedstawiają idee jako kolejny
produkt przemysłowy, nie bardziej szlachetny od hutniczej surówki.
W naszym świecie wszystko, co wytwarza ludzki umysł, może być powielane i
rozpowszechniane bez ograniczeń i kosztów. Globalne przekazywanie myśli
nie potrzebuje już waszych fabryk.

Coraz bardziej wrogie i kolonialne podejście stawia nas w tym samym miejscu,
w którym stali wcześniejsi wielbiciele wolności i samookreślenia,
którzy zdecydowali się odrzucić władzę odległych, niedoinformowanych sił.
Ogłaszamy, że nasze wirtualne byty nie podlegają Waszej kontroli, mimo,
że nadal wyrażamy zgodę na wasze rządy nas naszymi ciałami.
Będziemy rozprzestrzeniać się po Planecie tak by nikt nie mógł aresztować naszych myśli.

Stworzymy cywilizację Umysłu w Cyberprzestrzeni. Oby była bardziej
ludzka i sprawiedliwa od świata, który stworzyły Wasze rządy.

John Perry Barlow <barlow@eff.org>
Davos, Szwajcaria
8 lutego, 1996

Декларація незалежності киберпространства

Джон Перрі Барлоу — фундатор і віце-голова Фонду електронних рубежів (Electronic Frontier Foundation), організації, присвяченої дослідженню соціальних і правових проблем, пов’язаних з киберпространством, і захисту свободи в інтернеті.

Уряди індустріального світу, ви — втомлені гіганти з плоті і стали; моя ж Батьківщина — Киберпространство, новий будинок Свідомість.

Or імені майбутнього я прошу вас, у яких все в минулому, — дайте нам спокій. Ви зайві серед нас. Ви не володієте верховною владою там, де ми зібралися.

Ми не обирали уряду і навряд чи коли-або воно у нас буде, тому я звертаюся до вас, маючи владу не велику, ніж та, з якою говорить сама свобода. Я заявляю, що глобальний суспільний простір, який ми будуємо, за природою своїй незалежно від тирания, які ви прагнете нам нав’язати. Ви не маєте ні морального права володарювати над нами, ні методів примушення, які дійсно могли б нас злякати.

Істинну силу урядам дає згода тих, ким вони правлять. Нашої згоди ви не питали і не отримували. Ми не запрошували вас. Ви не знаєте ні нас, ні нашого миру. Киберпространство лежить поза вашими межами. Не думайте, що ви можете побудувати його, як якби воно було об’єктом державного будівництва. Ви не здатні на це. Киберпространство є справою єства і зростає саме за допомогою наших сукупних дій.

Ви не залучені в нашу велику і розмову, що все більш поширюється; не ви створюєте багатства наших ринків. Ви не знаєте нашої культури, нашої етики і неписаних законів, які вже зараз забезпечують нашому суспільству більший порядок, ніж той, якого можна досягнути вашими покараннями і заборонами.

Ви заявляєте, що у нас є проблеми, вирішувати які повинні ви. Ви використовуєте цю заяву як привід для вторгнення в наші землі. Багато Які з цих проблем не існують. Там же, де є реальні конфлікти і недоліки, ми виявимо і усунемо їх власними коштами. Ми встановлюємо свій власний суспільний договір. Цей спосіб правління виникне згідно з умовами нашого, а не вашого миру. Наш мир — інший.

Киберпространство складається з взаємодій і відносин, мислить і вибудовує себе подібно стоячій хвилі в сплетенні наших комунікацій. Наш мир одночасно скрізь і ніде, але не там, де живуть наші тіла.

Ми творимо мир, в який можуть увійти всі без привілеїв і дискримінації, незалежно від кольору шкіри, економічної або військової потужності і місця народження. Ми творимо мир, де хто завгодно і де бажано може висловлювати свої думки, якими б екстравагантними вони ні були, не випробовуючи страху, що його або її примусять до мовчання або згоди з думкою більшості.

Ваші правові поняття власності, вираження особистості, пересування і контексту до нас неприложими. Вони засновані на матерії — тут матерії немає. Наші особистості не мають тіл, тому, на відміну від вас, ми не можемо досягнути порядку за допомогою фізичного примушення.

Ми віримо, що наш спосіб правління виникне на основі етики, проінформованого егоїзму і загального блага. Наші особистості можуть охопити багато що, що знаходиться у вашій юрисдикції. Єдиний закон, який визнають практично все вхідні в наш склад культури, — це золоте правило. Ми сподіваємося, що зможемо відшукувати приватні рішення, виходячи з цього общеполагающего принципу. Але ми не можемо ухвалити рішення, які ви стараєтеся нав’язати.

Зараз ви створили в Сполучених Штатах закон — Акт про реформу телекомунікацій, — який відкидає вашу власну конституцію і ображає мрії Джефферсона, Вашингтона, Мілля, Мадісона, Де Токвіля і Брандеса. Ці мрії повинні тепер наново народитися в нас.

Ви випробовуєте жах перед власними дітьми, тому що вони відчувають себе як будинок в світі, в якому ви завжди будете іммігрантами. Оскільки ви їх боїтеся, ви боязко перекладаєте свої батьківські обов’язки на бюрократичний апарат. У нашому світі всі почуття і висловлювання, від низовинних до ангелических, є частинами єдиного цілого — глобальної розмови в бітах. Ми не можемо відділити повітря, яке задушує, від повітря, по якому б’ють крила.

У Китаї, Німеччині, Франції, Росії, Сингапуре, Італії і Сполучених Штатах ви намагаєтеся встановити інформаційний карантин, щоб запобігти поширенню вірусу свободомислия, спорудивши застави на рубежах Киберпространства. Ці заходи здатні стримувати епідемію деякий час, але в світі, який скоро весь буде охоплений засобом комунікації, несучим біти, вони не будуть працювати.

Ваша все більш і більш застаріваюча інформаційна промисловість бажала б увічнити своє панування, висуваючи закони, як в Америці, так і в інших країнах, вимагаючі права власності на саму мову по всьому світу. Ці закони проголошують, що ідеї — всього лише ще один промисловий продукт, благородний не більш, ніж чавунні чушки. У нашому ж світі все, що здатний створити людський розум, може репродуцироваться і розповсюджуватися до нескінченності без всякої плати. Для глобальної передачі думки ваші заводи більше не потрібно.

Ці все більш ворожі колоніальні заходи ставлять нас в положення, в якому виявилися в свій час прихильники свободи і самовизначення, вимушені відкинути авторитет видаленої одноманітної влади. Ми повинні проголосити свободу наших віртуальних «я» від вашого володарювання, навіть якщо ми і згодні з тим, що ви продовжуєте володарювати над нашими тілами. Ми розповсюдимо наші «я» по всій планеті так, що ніхто не зможе арештувати наші думки.

Ми створимо в Киберпространстве цивілізацію Свідомості. Нехай вона буде більш людяною і чесною, ніж мир, який створили до того ваші уряди.

Джон Перрі Барлоу. Давос, Швейцарія, 8 лютого 1996 р. Пер. з англ. Е. Горного.

Декларация независимости Киберпространства

 

Правительства Индустриального мира, вы — утомленные гиганты из плоти и стали; моя же Родина — Киберпространство, новый дом Сознания. От имени будущего я прошу вас, у которых все в прошлом, — оставьте нас в покое. Вы лишние среди нас. Вы не обладаете верховной властью там, где мы собрались.

Мы не избирали правительства и вряд ли когда-либо оно у нас будет, поэтому я обращаюсь к вам, имея власть не большую, нежели та, с которой говорит сама свобода. Я заявляю, что глобальное общественное пространство, которое мы строим, по природе своей независимо от тираний, которые вы стремитесь нам навязать. Вы не имеете ни морального права властвовать над нами, ни методов принуждения, которые действительно могли бы нас устрашить.

Истинную силу правительствам дает согласие тех, кем они правят. Нашего согласия вы не спрашивали и не получали. Мы не приглашали вас. Вы не знаете ни нас, ни нашего мира. Киберпространство лежит вне ваших границ. Не думайте, что вы можете построить его, как если бы оно было объектом государственного строительства. Вы не способны на это. Киберпространство является делом естества и растет само посредством наших совокупных действий.

Вы не вовлечены в наш великий и все более ширящийся разговор; не вы создаете богатства наших рынков. Вы не знаете нашей культуры, нашей этики и неписаных законов, которые уже сейчас обеспечивают нашему обществу больший порядок, чем тот, которого можно достичь вашими наказаниями и запретами.

Вы заявляете, что у нас есть проблемы, решать которые должны вы. Вы используете это заявление как предлог для вторжения в наши земли. Многие из этих проблем не существуют. Там же, где есть реальные конфликты и недостатки, мы выявим и устраним их собственными средствами. Мы устанавливаем свой собственный Общественный Договор. Этот способ правления возникнет согласно условиям нашего, а не вашего мира. Наш мир — другой.

Киберпространство состоит из взаимодействий и отношений, мыслит и выстраивает себя подобно стоячей волне в сплетении наших коммуникаций. Наш мир одновременно везде и нигде, но не там, где живут наши тела.

Мы творим мир, в который могут войти все без привилегий и дискриминации, независимо от цвета кожи, экономической или военной мощи и места рождения. Мы творим мир, где кто угодно и где угодно может высказывать свои мнения, какими бы экстравагантными они ни были, не испытывая страха, что его или ее принудят к молчанию или согласию с мнением большинства.

Ваши правовые понятия собственности, выражения, личности, передвижения и контекста к нам неприложимы. Они основаны на материи — здесь материи нет. Наши личности не имеют тел, поэтому, в отличие от вас, мы не можем достичь порядка посредством физического принуждения. Мы верим, что наш способ правления возникнет на основе этики, просвещенного эгоизма и общего блага. Наши личности могут охватить многое, что находится в вашей юрисдикции. Единственный закон, который признают практически все входящие в наш состав культуры, — это Золотое Правило. Мы надеемся, что сможем отыскивать частные решения, исходя из этого общеполагающего принципа. Но мы не можем принять решения, которые вы стараетесь навязать.

Сейчас вы создали в Соединенных Штатах закон — Акт о реформе телекоммуникаций, — который отвергает вашу собственную конституцию и оскорбляет мечты Джефферсона, Вашингтона, Милля, Мадисона, Де Токвиля и Брандеса. Эти мечты должны теперь заново родиться в нас.

Вы испытываете ужас перед собственными детьми, потому что они чувствуют себя как дома в мире, в котором вы всегда будете иммигрантами. Поскольку вы их боитесь, вы трусливо перекладываете свои родительские обязанности на бюрократический аппарат. В нашем мире все чувства и высказывания, от низменных до ангелических, являются частями единого целого — глобального разговора в битах. Мы не можем отделить воздух, который удушает, от воздуха, по которому бьют крылья.

В Китае, Германии, Франции, России, Сингапуре, Италии и Соединенных Штатах вы пытаетесь установить информационный карантин, дабы предотвратить распространение вируса свободомыслия, воздвигнув заставы на рубежах Киберпространства. Эти меры способны сдерживать эпидемию некоторое время, но в мире, который скоро весь будет охвачен средством коммуникации, несущим биты, они не будут работать.

Ваша все более и более устаревающая информационная промышленность желала бы увековечить свое господство, выдвигая законы,- как в Америке, так и в других странах — требующие права собственности на саму речь по всему миру. Эти законы провозглашают, что идеи — всего лишь еще один промышленный продукт, благородный не более чем чугунные чушки. В нашем же мире все, что способен создать человеческий ум, может репродуцироваться и распространяться до бесконечности безо всякой платы. Для глобальной передачи мысли ваши заводы больше не требуются.

Эти все более враждебные колониальные меры ставят нас в положение, в котором оказались в свое время приверженцы свободы и самоопределения, вынужденные отвергнуть авторитет удаленной единообразной власти. Мы должны провозгласить свободу наших виртуальных «я» от вашего владычества, даже если мы и согласны с тем, что вы продолжаете властвовать над нашими телами. Мы распространим наши «я» по всей планете так, что никто не сможет арестовать наши мысли.

Мы сотворим в Киберпространстве цивилизацию Сознания. Пусть она будет более человечной и честной, чем мир, который создали до того ваши правительства.

Джон Перри Барлоу

Давос, Швейцария, 8 февраля 1996

Перевод с англ.:

Евгений Горный

 

Поделиться новостью в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *